ทอเป็นเมฆ Weave the snow.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอเป็นเมฆ Weave the snow.

เปลี่ยนไหมเป็นสีขาวฟูๆ แทนหิมะบนยอดเขา Change the tip and wire for snow.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

เปลี่ยนไหมเป็นสีขาวฟูๆ แทนหิมะบนยอดเขา Change the tip and wire for snow.

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

Add cloud and sun. เพิ่มเมฆและดวงอาทิตย์

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

Add cloud and sun. เพิ่มเมฆและดวงอาทิตย์

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

ทอให้เป็นสามเหลี่ยมโดยลดแถวด้านซ้ายและขวา Make a triangle by making cuts on each side of the book.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอให้เป็นสามเหลี่ยมโดยลดแถวด้านซ้ายและขวา Make a triangle by making cuts on each side of the book.

เริ่มทอแถวแรก Start weaving the first row.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

เริ่มทอแถวแรก Start weaving the first row.

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

Pinterest
Buscar