Save
youtube.com

TFT Season 3 | đội hình 4 ma tặc dtcl mùa 3, team bạn nghỉ dùng skill luôn

Video by on
·
#TFTclips #TFTSeason 34 Mana-Reaver (Ma Tặc)Đòn đánh thường của Ma Tặc nếu trúng tướng địch nào thì sẽ khiến kẻ địch đó phải cần thêm 40% mana mới có thể tun...

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.