I.AM.GIA. Thurman Ruched Mesh Dress Urban, Urban Uutfitters, Tops, Fashion, Bodycon, Mesh Dress, Sheer Mesh Dress, Ruching, Moda