Explora Oscuro, Verde, ¡y mucho más!

Explorar temas relacionados

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó cisterna DB Shell: Maqueta de vagó cisterna DB Shell pel transport d'oli mineral. Vagó privat de la Deustche Shell AG. Enganxalls Relex amb eixos amb rodes per a contínua. Vagón cisterna DB Shell: maqueta de vagón cisterna DB Shell para el transporte de aceite mineral. Vagón privado de la Deustche Shell AG. Enganches Relex, ejes con ruedas para continuar.

Vagó cisterna DB Shell: Maqueta de vagó cisterna DB Shell pel transport d'oli mineral. Vagó privat de la Deustche Shell AG. Enganxalls Relex amb eixos amb rodes per a contínua. Vagón cisterna DB Shell: maqueta de vagón cisterna DB Shell para el transporte de aceite mineral. Vagón privado de la Deustche Shell AG. Enganches Relex, ejes con ruedas para continuar.

Locomotora dièsel sèrie 281: Maqueta d'un tractor dièsel KF amb sostre negre i cabina groga, a l'igual que alguns detalls de la part dels motors, que és de color verd fosc. Locomotora diésel serie 281: Maqueta de un tractor diésel KOF con techo negro y cabina amarilla, al igual que algunos detalles de la parte de los motores, que es de color verde oscuro.

Locomotora dièsel sèrie 281: Maqueta d'un tractor dièsel KF amb sostre negre i cabina groga, a l'igual que alguns detalls de la part dels motors, que és de color verd fosc. Locomotora diésel serie 281: Maqueta de un tractor diésel KOF con techo negro y cabina amarilla, al igual que algunos detalles de la parte de los motores, que es de color verde oscuro.

Locomotora vapor dièsel DB: Tractor V60 de la DB de color grana amb sostre gris i topalls blancs. Locomotora vapor diésel DB: Tractor V60 de la DB de color granate con techo gris y topes blancos.

Locomotora vapor dièsel DB: Tractor V60 de la DB de color grana amb sostre gris i topalls blancs. Locomotora vapor diésel DB: Tractor V60 de la DB de color granate con techo gris y topes blancos.

Locomotora dièsel CN 3125: Maqueta de tractor CN 3125 amb cabina i part davantera de color vermell. Els parafangs tenen una barana amb la part inferior de color groc. La part dels motors és negra amb bandes blanques, igual que les inscripcions. Maqueta de un tractor CN 3125 con cabina y parte delantera de color rojo. El guardabarros tiene una barandilla con la parte inferior de color amarillo. La parte de los motores es negra con bandas blancas, al igual que las inscripciones.

Locomotora dièsel CN 3125: Maqueta de tractor CN 3125 amb cabina i part davantera de color vermell. Els parafangs tenen una barana amb la part inferior de color groc. La part dels motors és negra amb bandes blanques, igual que les inscripcions. Maqueta de un tractor CN 3125 con cabina y parte delantera de color rojo. El guardabarros tiene una barandilla con la parte inferior de color amarillo. La parte de los motores es negra con bandas blancas, al igual que las inscripciones.

Locomotora-tènder del ETAT P 30-135: Locomotora tènder del ETAT P 30-135 de color negre amb inscripcions blanques i la inicial P en daurat. Locomotora-tender del ETAT P 30-135: Locomotora tender del ETAT P 30-135 de color negro con inscripciones blancas y la inicial P en dorado.

Locomotora-tènder del ETAT P 30-135: Locomotora tènder del ETAT P 30-135 de color negre amb inscripcions blanques i la inicial P en daurat. Locomotora-tender del ETAT P 30-135: Locomotora tender del ETAT P 30-135 de color negro con inscripciones blancas y la inicial P en dorado.

Vagó tipus Cisterna DB 583 439: Vagó tipus cisterna DB 583 439 pel transport de propà. La cisterna es de color gris i franja central taronja, les inscripcions en blau. Vagón tipo cisterna DB 583 439: Vagón tipo cisterna DB 583 439 para el transporte de propano. La cisterna es de color gris y tiene una franja central naranja, las inscripciones están en azul.

Vagó tipus Cisterna DB 583 439: Vagó tipus cisterna DB 583 439 pel transport de propà. La cisterna es de color gris i franja central taronja, les inscripcions en blau. Vagón tipo cisterna DB 583 439: Vagón tipo cisterna DB 583 439 para el transporte de propano. La cisterna es de color gris y tiene una franja central naranja, las inscripciones están en azul.

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color taronja amb sostre gris. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color naranja con techo gris. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color taronja amb sostre gris. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color naranja con techo gris. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Locomotora vapor amb tènder: Locomotora vampor amb Tènder de color marró amb detalls negres i daurats. El tènder té unes escales per accedir a la part del carbó, detallat amb unes pales. Locomotora vapor con tender: Locomotora de vapor con Tender de color marrón con detalles negros y dorados. El tender tiene unas escaleras para acceder a la parte del carbón, detallada con unas palas.

Locomotora vapor amb tènder: Locomotora vampor amb Tènder de color marró amb detalls negres i daurats. El tènder té unes escales per accedir a la part del carbó, detallat amb unes pales. Locomotora vapor con tender: Locomotora de vapor con Tender de color marrón con detalles negros y dorados. El tender tiene unas escaleras para acceder a la parte del carbón, detallada con unas palas.

Cotxe de la DSG 33235: Cotxe de viatgers de la DSG, companyia danesa de ferrocarrils, color grana amb inscripcions daurades. El sostre és de color gris. Coche de la DSG 33235: Coche de viajeros de la DSG, compañía danesa de ferrocarriles, color granate con inscripciones doradas. El techo es de color gris.

Cotxe de la DSG 33235: Cotxe de viatgers de la DSG, companyia danesa de ferrocarrils, color grana amb inscripcions daurades. El sostre és de color gris. Coche de la DSG 33235: Coche de viajeros de la DSG, compañía danesa de ferrocarriles, color granate con inscripciones doradas. El techo es de color gris.

Pinterest
Buscar