¡Explora Parte Central, Banda y más!

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Vagó per al transport de vi: Vagó pel transport de vi, model Reial. Porta enganxalls Relex i eixos amb rodes per contínua. Vagó privat. Vagón para transporte de vino: Vagón para el transporte de vino, modelo Real. Lleva enganches Relex y ejes con ruedas para continuar, vagón privado.

Vagó per al transport de vi: Vagó pel transport de vi, model Reial. Porta enganxalls Relex i eixos amb rodes per contínua. Vagó privat. Vagón para transporte de vino: Vagón para el transporte de vino, modelo Real. Lleva enganches Relex y ejes con ruedas para continuar, vagón privado.

Vagó de vora baixa: Vagons de vora baixa (són 2 elements units) de color marró. Transporten un tub de color negre de gran tamany. Disposa d'uns suports a les plataformes que giren per subjectar-lo i poder fer el transport. Vagón borde bajo: Vagones de borde bajo (son 2 elementos unidos) de color marrón. Transportan un tubo de color negro de gran tamaño. Dispone de unos soportes en las plataformas que giran para sujetarlo y poder hacer el transporte.

Vagó de vora baixa: Vagons de vora baixa (són 2 elements units) de color marró. Transporten un tub de color negre de gran tamany. Disposa d'uns suports a les plataformes que giren per subjectar-lo i poder fer el transport. Vagón borde bajo: Vagones de borde bajo (son 2 elementos unidos) de color marrón. Transportan un tubo de color negro de gran tamaño. Dispone de unos soportes en las plataformas que giran para sujetarlo y poder hacer el transporte.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Vagó borde baix: Vagó borde baix per al transport de mercaderies amb càrregade troncs de color metàl·lic. Té una malla per a subjectar la càrrega a la part superior enganxada amb els pals laterals del vagó. Vagón borde bajo: Vagón borde bajo para el transporte de mercancías con carga

Vagó borde baix: Vagó borde baix per al transport de mercaderies amb càrregade troncs de color metàl·lic. Té una malla per a subjectar la càrrega a la part superior enganxada amb els pals laterals del vagó. Vagón borde bajo: Vagón borde bajo para el transporte de mercancías con carga

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora-tènder BR 131 nº5574: Locomotora de vapor BR 131 nº 5574 de color negreamb detalls en vermell i daurat. És totalment metàl·lica. Locomotora -ténder BR 131 nº5574: Locomotora de vapor BR 131 nº5574 de color negro con detalles en rojo y dorado. Es totalmente metálica.

Locomotora-tènder BR 131 nº5574: Locomotora de vapor BR 131 nº 5574 de color negreamb detalls en vermell i daurat. És totalment metàl·lica. Locomotora -ténder BR 131 nº5574: Locomotora de vapor BR 131 nº5574 de color negro con detalles en rojo y dorado. Es totalmente metálica.

Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodatge tipus Pacific amb detals vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodaje tipo Pacifico y inscripciones en blanco.

Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodatge tipus Pacific amb detals vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodaje tipo Pacifico y inscripciones en blanco.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color crema amb sostre i inscripcions de color negre. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color crema con techo y inscripciones de color negro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color crema amb sostre i inscripcions de color negre. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color crema con techo y inscripciones de color negro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Pinterest
Buscar